Trang chủ     Dịch vụ khách hàng   Địa chỉ liên hệ cấp nước


Danh sách địa chỉ liên hệ dịch vụ cấp nước


CHI NHÁNH CẤP NƯỚC DĨ AN

Địa chỉ: Khu phố 1A - Phường An Phú – Thị xã Thuận An – Tỉnh Bình Dương
Address: 1A Hamlet - An Phu Ward - Thuan An Town - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3714 289
Fax: +84-274-3714 146

da

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Địa chỉ: Số 11 - Đường Ngô Văn Trị - Phường Phú Lợi - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
Address: 11 Ngo Van Tri Street - Phu Loi Ward - Thu Dau Mot City - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3822 422
Fax: +84-274-3827 738

da

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC KHU LIÊN HỢP

Địa chỉ: 303 Khu phố Tân Phú - Phường Tân Hiệp - Thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
Address: 303 Tan Phu Hamlet - Tan Hiep Ward - Tan Uyen Town - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3930 537
Fax: +84-274-3861 105

klh

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TÂN UYÊN

Địa chỉ: Đường D3 - KCN Nam Tân Uyên - Thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
Address: Road D3 - South Tan Uyen Industrial Parks - Tan Uyen Town - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3653 211
Fax: +84-274-3652 939

klh

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC DẦU TIẾNG

Địa chỉ: Khu phố 4B - TT Dầu Tiếng - Huyện Dầu Tiếng - Tỉnh Bình Dương
Address: Hamlet 4B - Dau Tieng Townlet - Dau Tieng District - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3521 055
Fax: N/A

dt

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC PHƯỚC VĨNH

Địa chỉ: Khu phố 2 - TT Phước Vĩnh - Huyện Phú Giáo - Tỉnh Bình Dương
Address: Hamlet No.2 - Phuoc Vinh Townlet - Phu Giao District - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3672 924
Fax: N/A

pv

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÀU BÀNG

Địa chỉ: Đường N25 KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
Address: Road N25 - Bau Bang Industrial Parks - Bau Bang Town - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3912 696
Fax: N/A


CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN

Địa chỉ: 09 Đại lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, Tx. Thuận An, T. Bình Dương
Address: 09 Binh Duong Avenue, Vinh Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3785 985
Fax:  +84-274-3765 801


CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CHƠN THÀNH

Địa chỉ: Ấp Mỹ Hưng - Xã Thành Tâm - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
Address: Hung My Hamlet - Thanh Tam Ward - Chon Thanh District - Binh Phuong Province
Tel:  +84-271-3691 568
Fax: N/A

pv

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE