Trang chủ     Dịch vụ thoát nước   Địa chỉ liên hệ thoát nước


Danh sách địa chỉ liên hệ dịch vụ thoát nước


CHI NHÁNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦ DẦU MỘT

Địa chỉ: Khu phố 6 - Phường Phú Thọ - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
Address: Hamlet No.6 - Phu Tho Ward - Thu Dau Mot City - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3814 083
Fax: +84-274-3814 081


CHI NHÁNH NƯỚC THẢI THUẬN AN

Địa chỉ: 09 Đại lộ Bình Dương - Phường Vĩnh Phú - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương
Address: 09 Binh Duong Avenue - Vinh Phu Ward - Thuan An Town - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3785 985
Fax: +84-274-3765 801


CHI NHÁNH NƯỚC THẢI DĨ AN

Địa chỉ: 39 Đường số 10 - Khu phố Đông An - Phường Tân Đông Hiệp - Thị xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương
Address: 39 Street 10 - Dong An Hamlet - Tan Dong Hiep Ward - Di An Town - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3777 272
Fax: +84-274-3739 781


CHI NHÁNH NƯỚC THẢI TÂN UYÊN

Địa chỉ: Thửa đất số 1512 tờ bản đồ số 9 - Đường Thái Hòa 80 - Tổ 7 - KP. An Thành - P. Thái Hòa - Thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
Address: Land lot No.1512 - Map No.9 - Thai Hoa 80 Street - An Thanh Hamlet - Thai Hoa Ward - Tan Uyen Town - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3685 599
Fax: +84-274-3685 586


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE