Chi nhánh Cấp nước Dầu Tiếng
Văn phòng
Khuôn viên
Khu xử lý nước
Khu xử lý nước
Khu xử lý nước
Khu xử lý nước
Khu xử lý nước
Khu xử lý nước

  Trang chủ      Đơn vị trực thuộc      Chi nhánh Cấp nước Dầu Tiếng

Địa chỉ: Khu phố 4B - TT Dầu Tiếng – Huyện Dầu Tiếng – Tỉnh Bình Dương
Address: Hamlet 4B - Dau Tieng Townlet - Dau Tieng District - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3521 055
Fax: +84-274-3521 055

Ông Phạm Văn Thiện
Giám Đốc
Director


 Tổng quan / Background

-   Chi nhánh Cấp nước có công suất hiện tại 3.000 m3/ngày đêm. / The plant has capacity of 3,000 m3/day.


 Phạm vi dịch vụ / Service area

-   Khu vực Thị trấn Dầu Tiếng. / Dau Tieng townlet.


   Lĩnh vực kinh doanh / Business fields

-   Cung cấp nước sạch. / Supplying treated water.

-   Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống cấp nước. / Investigation services, making design and constructing water supply system.

-   Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước bên trong, bên ngoài nhà. / Installing water supply system for both internal or external side of the house.

-   Mua bán vật tư ngành nước. / Trading in materials used of water sector.


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE