Khuôn viên NMN Phước Vĩnh
Khuôn viên Chi nhánh Cấp nước Phước Vĩnh
Khu xử lý nước

  Trang chủ      Đơn vị trực thuộc      Chi nhánh Cấp nước Phước Vĩnh

Địa chỉ: Khu phố 2 - TT Phước Vĩnh – Huyện Phú Giáo – Tỉnh Bình Dương
Address: Hamlet No.2 - Phuoc Vinh Townlet - Phu Giao District - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3672 924
Fax: +84-274-3672 924

Ông Trần Thanh Phong
Giám Đốc
Director


 Tổng quan / Background

-   Công suất cấp nước hiện tại là 2.000 m3/ngày đêm. / The plant has capacity of 2,000 m3/day.


 Phạm vi dịch vụ / Service area

-   Khu vực Thị trấn Phước Vĩnh. / Phuoc Vinh townlet.


   Lĩnh vực kinh doanh / Business fields

-   Cung cấp nước sạch. / Supplying treated water.

-   Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống cấp nước. / Investigation services, making design and constructing water supply system.

-   Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước bên trong, bên ngoài nhà. / Installing water supply system for both internal or external side of the house.

-   Mua bán vật tư ngành nước. / Trading in materials used of water sector.


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE