CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CHƠN THÀNH
CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CHƠN THÀNH
Văn phòng làm việc
Văn phòng làm việc
Khuôn viên
Bể trộn
Bể chứa
Khu xử lý nước
Sân phơi bùn
Nhà ăn và khu vực trồng trọt

  Trang chủ      Đơn vị trực thuộc      Chi nhánh Cấp nước Chơn Thành

Địa chỉ: Ấp Mỹ Hưng - Xã Thành Tâm - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
Address: Hung My Hamlet - Thanh Tam Ward - Chon Thanh District - Binh Phuong Province
Tel:  +84-271-3691 568

Ông Đoàn Hữu Ngọc Thường
Giám Đốc
Director


 Tổng quan / Background

-   Được thành lập vào ngày 25/10/2016. Công suất cấp nước hiện tại là 15.000 m3/ngày đêm. / Established on Octobẻ 25th, 2016. It's current capacity is 15,000 m3/day.


 Phạm vi dịch vụ / Service area

-   Huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. / Chon Thanh district, Binh Phuoc Province.


   Lĩnh vực kinh doanh / Business fields

-   Cung cấp nước sạch. / Supplying treated water.

-   Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống cấp nước. / Investigation services, making design and constructing water supply system.

-   Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước bên trong, bên ngoài nhà. / Installing water supply system for both internal or external side of the house.

-   Mua bán vật tư ngành nước. / Trading in materials used of water sector.


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE