CHI NHÁNH CẤP NƯỚC KHU LIÊN HỢP
Khu xử lý nước
Bể lắng
Bể chứa
Khu xử lý nước
Sân phơi bùn
Trạm bơm nước thô

  Trang chủ      Đơn vị trực thuộc      Chi nhánh Cấp nước Khu Liên Hợp

Địa chỉ: 303 Đường số 85 - Kp. Tân Phú - P. Tân Hiệp - Tx. Tân Uyên - T. Bình Dương
Address: 303 Street 85 - Tan Phu Hamlet - Tan Hiep Ward - Tan Uyen Town - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3861106
Fax: +84-274-3861105

Ông Phạm Văn Chiến
Giám Đốc
Director


 Tổng quan / Background

-   Được thành lập vào ngày 28/02/2006. Công suất cấp nước hiện tại là 120.000 m3/ngày đêm.

-   It was established on February 28th, 2006, having current capacity of 120,000 m3/day.


 Phạm vi dịch vụ / Service area

-   Các khu công nghiệp và khu tái định cư trong khu Liên Hợp –Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. / Industrial parks and residential areas in the Binh Duong Urban – Service – Industrial Complex Zone.

-   Các KCN Mỹ Phước 1, 2, 3 và 4; KCN An Tây và Bàu Bàng. / My Phuoc 1, 2, 3 and 4 Industrial Parks; An Tay and Bau Bang Industrial Parks.


   Lĩnh vực kinh doanh / Business fields

-   Cung cấp nước sạch. / Supplying treated water.

-   Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống cấp nước. / Investigation services, making design and constructing water supply system.

-   Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước bên trong, bên ngoài nhà. / Installing water supply system for both internal or external side of the house.

-   Mua bán vật tư ngành nước. / Trading in materials used of water sector.


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE