CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN
Văn phòng

  Trang chủ      Đơn vị trực thuộc      Chi nhánh Cấp nước Thuận An

Địa chỉ: 09 Đại lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, Tx. Thuận An, T. Bình Dương
Address: 09 Binh Duong Avenue, Vinh Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3785 985
Fax: +84-274-3765 801

Ông Đỗ Hữu Hậu
Giám Đốc
Director


 Tổng quan / Background

-   Được thành lập vào ngày 02/01/2016. Công suất cấp nước hiện tại là 47.000 m3/ngày đêm.

-   Established on January 2nd, 2016, its current capacity is 47,000 m3/day.


 Phạm vi dịch vụ / Service area

-   Thành phố Thủ Dầu Một./ Thu Dau Mot city.

-  Một phần thị xã Thuận An. / A part of Thuan An town.

-   Các KDC và KCN trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An. / Residential areas and industrial parks in Thu Dau Mot city and Thuan An town.


   Lĩnh vực kinh doanh / Business fields

-   Cung cấp nước sạch. / Supplying treated water.

-   Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống cấp nước. / Investigation services, making desisgn and constructing water supply system.

-   Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước bên trong, bên ngoài nhà. / Installing water supply system for both internal or external side of the house.

-   Mua bán vật tư ngành nước. / Trading in materials used of water sector.


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE