CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THỦ DẦU MỘT
Khuôn viên
Bể Chứa
Khu xử lý nước
Khu xử lý nước
Phòng thí nghiệm

  Trang chủ      Đơn vị trực thuộc      Chi nhánh Cấp nước Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 11, Đường Ngô Văn Trị - Phường Phú Lợi – Tp. Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương
Address: 11 Ngo Van Tri Street – Phu Loi Ward – Thu Dau Mot City – Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3822 422
Fax: +84-274-3827 738

Ông Đỗ Thành Công
Giám Đốc
Director


 Tổng quan / Background

-   Được thành lập vào ngày 27/08/2004, là Chi nhánh Cấp nước được xây dựng đầu tiên của BIWASE. Công suất cấp nước hiện tại là 35.000 m3/ngày đêm.

-   Established on August 27th, 2004, it is the first water treatment plants of BIWASE with current capacity of 35,000 m3/day.


 Phạm vi dịch vụ / Service area

-   Thị xã Thủ Dầu Một. / Thu Dau Mot town.

-  Một phần thị xã Thuận An. / A part of Thuan An town.

-  Các KDC và KCN trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, Thuận An. / Residential areas and industrial parks in Thu Dau Mot town and Thuan An town.


   Lĩnh vực kinh doanh / Business fields

-   Cung cấp nước sạch. / Supplying treated water.

-   Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống cấp nước. / Investigation services, making design and constructing water supply system.

-   Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước bên trong, bên ngoài nhà. / Installing water supply system for both internal or external side of the house.

-   Mua bán vật tư ngành nước. / Trading in materials used of water sector.


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE