CHI NHÁNH NƯỚC THẢI THUẬN AN

  Trang chủ      Đơn vị trực thuộc      Chi nhánh Nước Thải Thuận An

Địa chỉ: 09 Đại lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, Tx. Thuận An, T. Bình Dương
Address: 09 Binh Duong Avenue, Vinh Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3787 980
Fax: +84-274-3765 801

Bà Trương Thị Thu Thảo
Giám Đốc
Director


 Tổng quan / Background

-   Chi nhánh Nước thải Thuận An được thành lập ngày 14/12/2016 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21/04/2017; với đội ngũ kỹ sư, chuyên viên, công nhân có tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tiên tiến. Chi nhánh Nước thải Thuận An hiện đang góp phần cải thiện hệ thống thoát nước trên địa bàn thị xã Thuận An, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, tăng cường sức khỏe cộng đồng trong khu vực, góp phần bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường đô thị. Công suất xử lý nước thải của nhà máy là 17.000 m3/ngày.đêm (giai đoạn 1).


 Phạm vi dịch vụ / Service area

-   Các hộ thoát nước trên địa bàn thị xã Thuận An.


   Lĩnh vực kinh doanh / Business fields

-   Thu gom và xử lý nước thải các hộ xả thải trên địa bàn thị xã Thuận An. Lắp đặt, xây dựng, đấu nối, bảo trì, vận hành, xử lý nước thải.


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE