CHI NHÁNH NƯỚC THẢI TDM
Văn phòng
Khu xử lý
Khu xử lý
Khu xử lý
Khu xử lý
Hệ thống tủ điện

  Trang chủ      Đơn vị trực thuộc      Chi nhánh Nước Thải TDM

Địa chỉ: Khu phố 6 - Phường Phú Thọ - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
Address: Hamlet No.6 - Phu Tho ward - Thu Dau Mot city - Binh Duong province
Tel:  +84-274-3814 083
Fax: +84-274-3814 081

Ông Nguyễn Thanh Phong
Giám Đốc
Director


 Tổng quan / Background

-   Được thành lập ngày 15/10/2012 và chính thức đi vào hoạt động ngày 31/05/2013; với đội ngũ kỹ sư, chuyên viên, công nhân có tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tiên tiến, Chi nhánh hiện đang góp phần cải thiện hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một, nâng cao chất lượng sống nhân dân, tăng cường sức khỏe cộng đồng trong khu vực, góp phần bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường đô thị. Công suất xử lý nước thải hiện nay 17.650m3/ngày đêm (giai đoạn 1).

-   Established on October 15th, 2012 and officially taken into operation on May 31st, 2013; the Enterprise have a staff of engineers, specialists and workers with full of confidential sense in environmental protection. By using advanced technology in domestic waste water treatment, the Enterprise is contributing on improving sewerage system and treating domestic waste water in Thu Dau Mot city as well as improving living standard of people and public health, contributing to protecting Sai Gon river quality, ensuring beautiful looking and sanitation in urban area. Capacity of current waste water treatment is 17,650 m3/day (phase I).


   Lĩnh vực kinh doanh / Business fields

-   Thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt cho các hộ xả thải khu vực Thành phố Thủ Dầu Một; Lắp đặt, xây dựng, đấu nối, xử lý, bảo trì, vận hành, thu phí dịch vụ xử lý; Cung cấp dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải theo đơn đặt hàng của các đối tác.

-   Collecting and treating domestic waste water from household in Thu Dau Mot city; Installing, constructing, connecting, treating, maintaining, operating, collecting treatment charge; Providing sewerage service, treating waste water based on requirements from customers.


 Phạm vi dịch vụ / Service area

-   Các hộ thoát nước trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một. / Households in Thu Dau Mot city.


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE