Trang chủ     Giới thiệu     Lãnh đạo qua các thời kỳ

LÃNH ĐẠO BIWASE QUA CÁC THỜI KỲ


1. ÔNG HUỲNH THANH SƠN (1949)

Phụ trách bộ phận nhà máy nước từ tháng 5/1975 – 5/1976

2. ÔNG LÊ VĂN HƯNG (1933-2004)

Quyền Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước (sau là Xí nghiệp Điện, Nước, Nhà ở và Công trình công cộng) từ tháng 5/1976 – 5/1990.

Quê quán: Thanh Hóa; Thời gian công tác: 1976 - 1990

3. ÔNG ĐỖ VĂN CHÀ (1933-2019)

Quyền Giám đốc Xí nghiệp Điện Nước Thị xã Thủ Dầu Một (sau là Công ty Cấp nước Sông Bé) từ tháng 3/1990 – 5/1996.

Quê quán: Bình Dương; Thời gian công tác: Từ năm 1975 đến năm 1996

3. ÔNG NGUYỄN VĂN THIỀN (1957)

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương (Biwase) từ tháng 5/1996 – đến nay.

Thời gian công tác tại Biwase:

- Từ tháng 3/1990 – 5/1996: Phó Giám đốc Xí nghiệp điện nước nhà ở và công trình công cộng,

- Từ tháng 5/1996 – 12/2003: Giám đốc Công ty Cấp nước Sông Bé (từ năm 2003 chuyển thành công ty Cấp thoát nước Bình Dương),

- Từ tháng 12/2003 – 01/2006: Giám đốc công ty Cấp thoát nước Bình Dương, kiêm Giám đốc Ban quản lý Dự án cấp thoát nước – Môi trường,

- Từ tháng 01/2006 – 9/2010: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương,

- Từ tháng 9/2010 - 9/2016: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE).

- Từ tháng 9/2016 - đến nay: Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE).


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE