Trang chủ     Giới thiệu     Thành tích khen thưởng

THÀNH TÍCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Từ năm 2009 đến nay


01- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 5509/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương năm 2009

02- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 2685/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” giai đoạn (2000 - 2010)

03- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ số 2225/QĐ-TTg ngày 08/12/2010 Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 – 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc

04- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 4224/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Văn thư – Lưu trữ giai đoạn 2008-2010

05- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 4225/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương năm 2010

06- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 1384/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010

07- Cờ thi đua Hiệp hội Môi trường ĐT và KCN Việt Nam số 25/QĐ-HHMT ngày 05/10/2011 Đã có thành tích trong hoạt động xây dựng Hiệp hội và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010

08- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 3961/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 Đã có thành tich xuất sắc trong đóng góp xây dựng “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Bình Dương giai đoạn 1997- 2011

09- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 4023/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 Đã có thành tich xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp phát riển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương năm 2011

10- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 1335/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011

11- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 1967/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 Đã có nhiều đóng góp thiết thực và hiệu quả trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”giai đoạn 2007 - 2012

12- Huân chương lao động hạng nhì Chủ tịch nước CHXHCNVN số 1558/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 – 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

13- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 2785/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương năm 2012

14- Bằng khen BCHTW Hội CTNVN số 02/QĐ-HTCNVN ngày 22/2/2013 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh chăm lo đời sống CBCNV, hoạt động Hội và Chi hội 2012.

15- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 846/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 Đã có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc họ tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011 - 2012)

16- Cờ thi đua UBND tỉnh Bình Dương số 924/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh năm 2012

17- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 2466/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương năm 2013

18- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 550/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2014 – Vào sổ số: 581

19- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 2974/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo - tỉnh Bình Dương giai đoạn 2000 - 2015” năm 2015

20- Huân chương lao động hạng nhất Chủ tịch nước CHXHCNVN số 624/QĐ-CTN ngày 30/03/2016 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CHXH và bảo vệ tổ quốc

21- Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ số 1476/QĐ-TTg ngày 26/07/2016 Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác

22- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 1140/QĐ-UBND ngày 05/05/2017 Đã thực hiện tốt hoạt động chăm lo đời sống người lao động trong dịp tết Đinh Dâu 2017

23- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 1966/QĐ-UBND ngày 24/07/2017 Đã có nhiều đóng góp trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ địa bàn tỉnh Bình Dương 2012 - 2017

24- Giấy khen UBND TPTDM số 7185/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy địa bàn thành phố năm 2017

25- Giấy khen Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương số 1980-QĐ/ĐUK ngày 22/01/2018 Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐUK ngày 12/4/2016 của Đảng ủy khối doanh nghiệp về mô hình ""Vì người lao động"" năm 2017

26- Giấy khen Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương số 1974-QĐ/ĐUK ngày 17/01/2018 Đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017

27- Bằng khen Hội Cấp thoát nước Việt Nam số 19/QĐ-HCTNVN ngày 16/05/2018 Đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp 30 năm xây dựng và phát triển Hội Cấp thoát nước Việt Nam

28- Giấy khen Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương số 2210-QĐ/ĐUK ngày 15/05/2018 Đã có thành tích xuất sắc 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

29- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 973/QĐ-UBND ngày 12/04/2018 Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ 2017

30- Bằng khen BCHTW Hội Hữu Nghị VN - Campuchia số 20/QĐKT-TWH ngày 18/12/2018 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đóng góp tích cực vào hoạt động xây dựng và phát triển Hội 2018

31- Giấy chứng nhận Trung ương Hội doanh nhân Trẻ Việt Nam số 74/QĐ/UBTƯ-DNT ngày 20/12/2018 Giải thưởng Sao vàng Đất Việt 2018 - top 100 thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế

32- Giấy khen UBND Thành phố Thủ Dầu Một số 251/QĐ-UBND ngày 04/03/2019 Đã có nhiều đóng góp trong công tác trang trí đường phố dịp Tết nguyên đán 2019

33- Cờ thi đua Thủ Tướng Chính phủ số 535/QĐ-TTg ngày 09/05/2019 Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫnđầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bình Dương năm 2018

34- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 327/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

35- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 2084/QĐ-UBND ngày 19/07/2019 Đã có thành tích đóng góp trong hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam 2008 - 2018

36- Bằng khen UBND tỉnh Lào Cai số 80/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 Đạ thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện Văn Bàn 2019 - 2020

37- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 375/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 Có nhiều đóng góp trong 10 năm tổ chức Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương (2011 - 2020)

38- Bằng khen Liên đoàn xe đạp - Mô tô thể theo Việt Nam số 15/QĐ-XĐMT ngày 24/02/2020 Có thành tích xuất sắc trong việc phát triển phong trào xe đạp, mô tô thể thao

39- Giấy khen Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương số 64/QĐ-SVHTTDL ngày 06/02/2020 Có thành tích tốt trong công tác phối hợp tổ chức Giải xe đạp BIWASE

40- Giấy khen UBND TPTDM số 2171/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 Hoàn thành xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XII, 2020 - 2025

41- Giấy khen Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam số 114/QĐ-QBT ngày 14/8/2020 Đã có thành tích đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em địa bàn tỉnh Bình Dương 2015 - 2020

42-Cờ thi đua UBND tỉnh Bình Dương số 2612/QĐ-UBND ngày 8/9/2020 Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 - 2020

43-Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 1548/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 Đã có thành tích trong công tác phối hợp tổ chức diễn tập phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường do cháy nổ và phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

44- Biểu dương Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN số 56-QĐ-HKTVASEAN ngày 2/10/2020 Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - ASEAN 2020

45-Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 3110/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 Đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến 2020

46-Bằng khen Trung ương Hội chữ thập đỏ VN số 17/QĐ-TƯHCTĐ ngày 13/1/2021 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 2020

47- Tri Ân UBND tỉnh Bình Dương số ngày 18/1/2021 Đã có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo năm 2020

48- Giấy khen UBND Thành phố Thủ Dầu Một số 660/QĐ-UBND ngày 17/2/2021 Đã có nhiều đóng góp trong công tác thiện nguyện, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 địa bàn TPTDM

49-Giấy khen Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Dương số 46/QĐ-BCĐ ngày 2/4/2021 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện 2020

50-Bằng khen Hội chữ thập đỏ Việt Nam số 26/QĐ-TƯHCTĐ ngày 6/1/2021 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 2019

51-Công nhận UBND tỉnh Bình Dương số 653/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 Đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2020

52-Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh số 785/QĐ-UBND ngày 2/3/2021 Đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

53- Tri Ân UBMTTQVN tỉnh Bình Dương số ngày 3/8/2021 Đã ủng hộ 150.000 bộ test nhanh Covid - 19 (11 tỷ 250 triệu đồng)

54-Bằng khen UBND tỉnh Bình Phước số 2646/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 Đã có nhiều đóng góp ủng hộ trong công tác phòng chống dịch Covid - 19

55-Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 2350/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh , góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021

56- Danh hiệu Xuất sắc Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia số 02/2021/CTQHĐTQG ngày 29/11/2021 Các dự án thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

57- Chứng nhận Nhịp cầu đầu tư: Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2020 và 2021


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE