MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ NƯỚC

    Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt và sản xuất kinh doanh;

    Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt và sản xuất kinh doanh;

    Kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2007, miễn phí chi phí nhân công khi thi công lắp đặt đồng hồ, ống ngánh cho khách hàng.

    Vật tư, thiết bị lắp đặt, đấu nối sẽ chuyển nhượng cho khách hàng đúng giá nhập kho + 5% lãi vay ngân hàng + thuế VAT.

    Đồng hồ nước do Công ty trang bị miễn phí cho quý khách hàng lần đầu, với khỏan cách từ khởi thủy đến vị trí đặt đồng hồ nước không quá 10 mét.

  Sản phẩm nổi bật

NƯỚC ĐÓNG CHAI BIWASE


PHÂN BÓN CON VOI BÌNH DƯƠNG


GẠCH CON VOI BÌNH DƯƠNGSẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE