Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
10/11/2018 Phụ lục 12_ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của tổ chức liên quan người nội bộ_ cty Quỳnh Phúc Xem file
29/10/2018 Phu luc 12_ Bao cao ket qua giao dich BWE cua Nguyen Van Thien _CTHDQT Xem file
22/10/2018 Báo cáo tài chính Quý 3-2018: BCTC hợp nhất Xem file
22/10/2018 Báo cáo tài chính Quý 3 - 2018: BCTC riêng cty mẹ Xem file
18/10/2018 phu luc 12_Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư _Trưởng Ban kiểm soát Xem file
26/09/2018 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh xí nghiệp nước thải Dĩ An trực thuộc Biwase Xem file
12/09/2018 phu luc 12_ báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư _BKS Xem file
24/08/2018 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ _ông Nguyễn Văn Trí Xem file
23/08/2018 Công văn giải trình về kết luận của kiểm toán cho BCTC riêng và BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2018 Xem file
23/08/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2018 Xem file
21/08/2018 Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2018_ BC riêng công ty mẹ Xem file
08/08/2018 Phụ lục 12_ Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư_ Trưởng Ban kiểm soát Xem file
06/08/2018 phụ lục 12_báo cáo giao dịch BWE của nguyễn Thanh phong_ thành viên HĐQT Biwase Xem file
30/07/2018 Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh _Thành lập mới địa điểm kinh doanh Bàu Bàng Xem file
27/07/2018 phụ lục 12 _ Báo cáo kết quả giao dịch BWE Tạ Trọng Huấn_ người liên quan người nội bộ Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE