Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
23/03/2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của Nguyễn văn Trí Xem file
18/03/2020 Thông báo giao dịch cổ phiểu BWE của ông Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch HĐQT Xem file
17/03/2020 Resolution Anual General Shareholders Meeting 2020 Xem file
17/03/2020 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem file
16/03/2020 tài liệu bổ sung ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem file
16/03/2020 Bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem file
13/03/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE Nguyễn Văn Trí Xem file
13/03/2020 Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức Phó TGĐ của Ông Lê Văn Gòn và bổ nhiệm Phó TGĐ Phạm Thanh Hùng.pdf Xem file
10/03/2020 Báo cáo thường niên năm 2019 Xem file
06/03/2020 Phục lục 12: Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư Xem file
05/03/2020 Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem file
04/03/2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc giao dịch với bên liên quan người nôi bộ_ Công ty N.T.P Xem file
28/02/2020 Consolidated finacial statements for the fiscal year ended as at 31-12-2019 (Audited) Xem file
28/02/2020 Separate finacial statements for the fiscal year ended as at 31-12-2019 (Audited) Xem file
27/02/2020 Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn thời công bố thông tin BCTC lập cho năm 2020 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE