Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
03/06/2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc điều chỉnh phương án phát hành tăng VĐL và hồ sơ chào bán Xem file
01/06/2020 Hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020 giữa hãng kiểm toán AASC và Biwase Xem file
13/05/2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc thống nhất chủ trương giao dịch bên liên quan _ Công ty cp nước Thủ Dầu Một Xem file
27/04/2020 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Thương mại Con Voi trực thuộc Công ty cp Nước _Môi trường Bình Dương Xem file
24/04/2020 INTERIM CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 1, 2020 Xem file
22/04/2020 Báo cáo tài chính Quý 1 -2020 _Báo cáo hợp nhất Xem file
22/04/2020 Báo cáo tài chính Quý 1 -2020 _Báo cáo riêng Xem file
10/04/2020 Nghị quyết HĐQT Biwase về việc thành lập chi nhánh thương mại Con voi - Công ty CP Nước - Môi Trường Bình Dương Xem file
23/03/2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của Nguyễn văn Trí Xem file
18/03/2020 Thông báo giao dịch cổ phiểu BWE của ông Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch HĐQT Xem file
17/03/2020 Resolution Anual General Shareholders Meeting 2020 Xem file
17/03/2020 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem file
16/03/2020 tài liệu bổ sung ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem file
16/03/2020 Bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem file
13/03/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE Nguyễn Văn Trí Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE