Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
16/09/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ _ TDM Xem file
17/08/2022 INTERIM CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR THE PERIOD FROM 01012022 TO 30062022 ( REVIEWED) Xem file
17/08/2022 INTERIM SEPARATE FINALCIAL STATETMENTS FOR THE PERIOD FROM 01/01/2022 TO 30/06/2022 ( REVIEWED) Xem file
17/08/2022 BCTC Hợp nhất bán niên năm 2022 (đã soát xét) Xem file
17/08/2022 BCTC riêng bán niên năm 2022 (đã soát xét) Xem file
29/07/2022 Báo cáo quan trị công ty 6 tháng năm 2022 Xem file
26/07/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2022 + giải trình Xem file
26/07/2022 Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 năm 2022 Xem file
13/07/2022 Nghị quyế HĐQT thông qua chủ trương khuyến khích sử dụng sản phẩm do Biwase sản xuất đối với các CN, Cty con, Cty liên kết, các bên liên quan Xem file
08/07/2022 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng với Cty Cp xây lắp - Điện Biwase Xem file
09/06/2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ - Ngô văn Lui Xem file
03/06/2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ -ông Nguyễn Văn Thiền - CTHĐQT Xem file
02/06/2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Ngô Văn Lui Xem file
23/05/2022 Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 giữa Biwase và hãng kiểm toán AASC Xem file
19/05/2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE