Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
23/11/2020 Phu luc 12 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của ông Nguyễn Thanh Phong Xem file
18/11/2020 Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ 1/1/2020 đến ngày 4/11/2020 (đã kiểm toán) Xem file
16/11/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng vay với ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Xem file
11/11/2020 TSK corp.Co.,Ltd trở thành cổ đông lớn của Biwase Xem file
10/11/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới Xem file
04/11/2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ -ông Nguyễn văn Trí -TVHĐQT Xem file
28/10/2020 Thông cáo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết Xem file
28/10/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông báo kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 Xem file
26/10/2020 INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR 3,2020 Xem file
26/10/2020 INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR QUATER 3, 2020 Xem file
26/10/2020 Phu luc 12 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của ông Trần Chiến Công Xem file
23/10/2020 Báo cáo tài chính Quý 3-2020- Báo cáo hợp nhất +Giải trình Xem file
23/10/2020 Báo cáo tài chính Quý 3-2020 - Báo cáo riêng +Giải trình Xem file
22/10/2020 Đính chính nội dung công bố thông tin số 23/CBTT/2020 ngày 21/10/2020 Xem file
21/10/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phân phối cổ phiếu dư trong đợt đấu giá ngày 6-10-2020 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE