Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
20/01/2020 BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2019 Xem file
15/01/2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc giao dịch với bên liên quan người nôi bộ _ Công ty Quỳnh Phúc Xem file
26/11/2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem file
20/11/2019 Thông báo về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông Biwase Xem file
12/11/2019 Nghi Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy nước Phước Vĩnh, nhà máy nước Dầu Tiếng; xử lý công văn của tổ chức liên quan Người nội bộ- Cty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM) Xem file
18/10/2019 Resolution to adopt the first 9 months of the company business performance in 2019 Xem file
18/10/2019 Nghị Quyết HĐQT Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, dự kiến chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem file
16/10/2019 Báo cáo tài chính Quý 3-2019_Báo cáo hợp nhất Xem file
16/10/2019 Báo cáo tài chính Quý 3-2019 _Báo cáo riêng Xem file
27/09/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Trí Xem file
19/09/2019 Nguyễn Văn Trí thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Biwase Xem file
05/09/2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan người nội bộ _ công ty Quỳnh Phúc Xem file
29/08/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc Xem file
23/08/2019 Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tăng hơn 10% cùng kỳ năm trước trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã soát xét 6 tháng năm 2019 Xem file
19/08/2019 BCTC soát xét 6 tháng năm 2019_ Báo cáo hợp nhất Và giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán viên độc lập Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE