Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
19/08/2019 BCTC soát xét 6 tháng năm 2019_ Báo cáo riêng Và giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán viên độc lập Xem file
24/07/2019 Báo cáo tài chính Quý 2-2019_Báo cáo hợp nhất Xem file
24/07/2019 Báo cáo tài chính Quý 2- 2019_ Báo cáo riêng Xem file
24/07/2019 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Xem file
14/06/2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty Cp cấp thoát nước Bình phước Xem file
12/06/2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm và phương hướng cho 7 tháng tiếp theo; Thống nhất công văn 128/CPNTDM của công ty Cp nước Thủ Dầu Một Xem file
04/06/2019 Quyết định thôi giữ chức vụ của Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Tổng giám đốc tại Biwase chuyển công tác và nhận bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương Xem file
23/05/2019 hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019 của Biwase và hãng kiểm toán AASC Xem file
19/04/2019 Báo cáo tài chính quí 1 -2019: Báo cáo hợp nhất Xem file
19/04/2019 Báo cáo tài chính quí 1 năm 2019_Báo cáo riêng Xem file
12/04/2019 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Biwase thay đổi lần thứ 13 -Bổ sung người đại diện pháp luật Xem file
01/04/2019 Báo cáo giao dịch cổ phiếu BWE tổ chức liên quan người nội bộ Xem file
19/03/2019 Phu luc 12_ Bao cao ket qua giao dich BWE của người nội bộ _ông Ngô Văn Lui Xem file
19/03/2019 Báo cáo thường niên năm 2018 Xem file
18/03/2019 Qui chế quản trị nội bộ công ty biwase _ sửa đổi lần thứ nhất Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE