Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
22/02/2019 Phục lục 12_báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ_ ông Nguyễn Văn Thiền Xem file
18/02/2019 phu lục 10_Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của Nguyễn Văn Thiền chủ tịch HĐQT Xem file
18/02/2019 phụ luc 12_ báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ ông Nguyễn Văn Thiền Xem file
14/02/2019 phu luc 10_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Ngô văn Lui Xem file
12/02/2019 Phu lục 10 _Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của cổ đông lớn (Becamex IDC) Xem file
29/01/2019 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 Xem file
28/01/2019 Báo cáo kết quả giao dịch của tổ chức liên quan người nội bộ _Cty Quỳnh Phúc Xem file
28/01/2019 Công văn chấp thuận UBCKNN về việc gia hạn thời gian nộp BCTC lập cho năm tài chính 2019 Xem file
28/01/2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương thành lập các chi nhánh trực thuộc Biwase (thực hiện chuyển đổi các địa điểm kinh doanh thành chi nhánh) Xem file
28/01/2019 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh nước thải Tân Uyên Xem file
24/01/2019 BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2018 Xem file
24/01/2019 BCTC Riêng toàn công ty Quý 4 năm 2018 Xem file
21/01/2019 Báo cáo giao dich cổ phiếu người nội bộ Xem file
15/01/2019 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương thành lập chi nhánh Nước thải Tân Uyên Trực thuộc Biwase Xem file
14/01/2019 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh xử lý chất thải trực thuộc Biwase Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE