Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
02/01/2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chuyển đổi xí nghiệp xử lý chất thải ( giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh) thành Chi nhánh xử lý chất thải ( Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh) trực thuộc công ty Cp nước - môi trường Bình Dương Xem file
24/12/2018 Nghị quyet HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018 của BWE Xem file
03/12/2018 phụ lục 12_Báo cáo giao dịch BWE của ông Nguyễn Văn Thiền Xem file
30/11/2018 thông báo trung tâm lưu ký về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2018 và ĐHCĐ thương niên năm 2019 Xem file
26/11/2018 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2018 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 Xem file
26/11/2018 Nghị Quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 Xem file
10/11/2018 Phụ lục 12_ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của tổ chức liên quan người nội bộ_ cty Quỳnh Phúc Xem file
29/10/2018 Phu luc 12_ Bao cao ket qua giao dich BWE cua Nguyen Van Thien _CTHDQT Xem file
22/10/2018 Báo cáo tài chính Quý 3-2018: BCTC hợp nhất Xem file
22/10/2018 Báo cáo tài chính Quý 3 - 2018: BCTC riêng cty mẹ Xem file
18/10/2018 phu luc 12_Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư _Trưởng Ban kiểm soát Xem file
26/09/2018 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh xí nghiệp nước thải Dĩ An trực thuộc Biwase Xem file
12/09/2018 phu luc 12_ báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư _BKS Xem file
24/08/2018 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ _ông Nguyễn Văn Trí Xem file
23/08/2018 Công văn giải trình về kết luận của kiểm toán cho BCTC riêng và BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2018 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE