Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
06/06/2018 Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Xem file
28/05/2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase thống nhất chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ (CTY 3R) Xem file
03/05/2018 Ông Nguyễn Văn Thiền - chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 cp Biwase Xem file
03/05/2018 Ông Nguyễn văn trí- Thành viên HĐQT đã bán xong 1.000.000 cp BWE Xem file
23/04/2018 BCTC hợp nhất quý I/2018 Xem file
20/04/2018 Báo cáo tài chính Qúy I/2018_Báo cáo riêng công ty mẹ Xem file
19/04/2018 Nghị quyet HĐQT Biwase về việc Biwase giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ biwase Xem file
09/04/2018 Thông báo về việc nhận tiền cổ tức bằng tiền mặt và chuyển khoản Xem file
05/04/2018 Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Nguyễn Thị Thu Vân - người nội bộ Biwase Xem file
04/04/2018 Điều lệ sửa đổi lần 2 và Qui chế quản trị nội bộ Công ty Xem file
04/04/2018 Nghị quyết HĐQT biwase về việc Biwase giao dịch với người nội bộ Xem file
23/03/2018 Báo cáo thường niên năm 2017 Xem file
22/03/2018 Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả thêm cổ tức năm 2017 Xem file
22/03/2018 Nghị quyết HĐQT về việc trả thêm cổ tức năm 2017 Xem file
21/03/2018 Thông báo thay đổi người nội bộ của Biwase Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE