Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
16/01/2018 Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn nộp BCTC lập cho năm tài chính 2018 Xem file
12/01/2018 Thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 và ĐHCĐ thường niên năm 2018 Xem file
09/01/2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc tạm ứng cổ tức lần 2 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 Xem file
08/01/2018 Nghị Quyết HĐQT về việc Biwase mua lại cổ phần của cổ đông công ty liên kết (Công ty cổ phần tái chế vật liệu xanh) Xem file
27/11/2017 Thông báo: Chi tạm ứng cổ tức năm 2017 Xem file
09/11/2017 Công văn đính chính nội dung Biên bản và Nghị Quyết HĐQT ngày 06/11/2017 Xem file
06/11/2017 Báo cáo kết quả giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ_ Công ty Đại Phú Thịnh Xem file
06/11/2017 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 Xem file
06/11/2017 Biên bản và Nghị Quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 Xem file
27/10/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Xem file
24/10/2017 Biên bản và Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương kết hợp đồng giao dịch giữa Biwase và người liên quan ngày 23/10/2017 Xem file
20/10/2017 IDS-11.4_Báo cáo tài chính Quí 3_ Báo cáo văn phòng Công ty + Giải trình Xem file
20/10/2017 IDS-11.4_Báo cáo tài chính Quí 3_ Báo cáo tổng hợp + Giải trình Xem file
25/09/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan Xem file
25/09/2017 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE