Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
23/03/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Cty cấp nước Cần Thơ, Cty cấp nước Cần Thơ 2 Xem file
21/03/2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 ( lần 3) Xem file
18/03/2022 Nghị quyế HĐQT thông qua chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nộ bộ Xem file
09/03/2022 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Xem file
09/03/2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (lần 2) Xem file
08/03/2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (lần 1) Xem file
07/03/2022 TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Xem file
04/03/2022 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS for the fiscal year ended as at 31.12.2021 (Audited) Xem file
04/03/2022 SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS for the fiscal year ended as at 31.12.2021 (Audited) Xem file
04/03/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 + Giải trình Xem file
04/03/2022 Báo cáo tài chính Riêng năm 2021 + Giải trình Xem file
24/02/2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Nguyễn Văn Thiền Xem file
27/01/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ (CTy TNHH TM N.T.P) Xem file
25/01/2022 INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS for Quarter 4,2021 Xem file
25/01/2022 INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS for Quarter 4,2021 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE