Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
08/12/2021 TB ngay DKCC to chuc DHDCD TN 2022 va tam ung co tuc dot 1 nam 2021 bang tien.pdf Xem file
30/11/2021 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 và ĐHCĐ thường niên năm 2022 Xem file
30/11/2021 Nghị Quyết HĐQT về việc chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 và ĐCHĐ thường niên năm 2022 Xem file
15/11/2021 Báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 5.4tr cổ phiếu ESOP năm 2021 Xem file
04/11/2021 Báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 37.5tr cổ phiếu năm 2020 Xem file
01/11/2021 Cập nhật thông tin nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh Biwase lần thứ 16 Xem file
26/10/2021 INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS for Quarter 3,2021 Xem file
26/10/2021 INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS for Quarter 3, 2021 Xem file
26/10/2021 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc thống nhất ký kết hợp đồng với bên liên quan -Cty cp Xây lắp - Điện Biwase Xem file
26/10/2021 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3-2021 + giải trình chênh lệch LNST tăng hơn 10% Xem file
26/10/2021 Báo cáo tài chính riêng quý 3-2021 + giải trình chênh lệch LNST tăng hơn 10% Xem file
18/10/2021 Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư- người nội bộ Xem file
10/09/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ Xem file
27/08/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch tổ chức liên quan với người nội bộ Xem file
20/08/2021 INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS for the period from 01-01-2021 To 30-06-2021 (Reviewed) Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE