Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
28/04/2021 phụ lục 13 thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của ông Nguyễn Văn Thiền Xem file
27/04/2021 Đính chính CBTT số 11/CBTT/2021 ngày 26/04/2021 Xem file
26/04/2021 BCTC quý 1-2021 - Báo cáo hợp nhất Xem file
26/04/2021 BCTC quý 1-2021- Báo cáo riêng Xem file
26/04/2021 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 Xem file
16/04/2021 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Xem file
25/03/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP Xem file
19/03/2021 Báo cáo thường niên năm 2020 Xem file
17/03/2021 Điều lệ sửa đổi lần 5 Xem file
17/03/2021 Công bố đường Link Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ sửa đổi Xem file
15/03/2021 Regarding the addition of Notes to the Finacial Statements Xem file
15/03/2021 Bổ sung thông tin trên BCTC đã kiểm toán năm 2020 (BCTC hợp nhất và BCTC riêng) Xem file
12/03/2021 Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 Xem file
11/03/2021 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 ( lần 4)_CBTT Xem file
09/03/2021 REPORT OF THE GENERAL DIRECTOR SUMMARY OF BUSINESS ACTIVITIES IN 2020 & PLAN FOR 2021 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE