Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
15/06/2021 Hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021 giữa hãng kiểm toán AASC và Biwase Xem file
09/06/2021 Nguyễn Thị Ngọc Thanh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Xem file
26/05/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo điều lệ mới Xem file
19/05/2021 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ và người liên quan Xem file
18/05/2021 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ và người liên quan Xem file
17/05/2021 Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Xem file
17/05/2021 Báo cáo kết quả phát hành ESOP năm 2021 Xem file
11/05/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE - Nguyễn Văn Trí - TVHĐQT Xem file
06/05/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Ngọc Hồ Xem file
05/05/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Thanh Xem file
05/05/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nộ bộ- mua ESOP Xem file
04/05/2021 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/08/2020 Xem file
29/04/2021 SEPARATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 1- 2021 Xem file
29/04/2021 CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 1, 2021 Xem file
28/04/2021 phụ lục 13 thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của ông Nguyễn Văn Thiền Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE