Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
10/11/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới Xem file
04/11/2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ -ông Nguyễn văn Trí -TVHĐQT Xem file
28/10/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông báo kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 Xem file
26/10/2020 INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR 3,2020 Xem file
26/10/2020 INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR QUATER 3, 2020 Xem file
26/10/2020 Phu luc 12 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của ông Trần Chiến Công Xem file
23/10/2020 Báo cáo tài chính Quý 3-2020- Báo cáo hợp nhất Xem file
23/10/2020 Báo cáo tài chính Quý 3-2020 - Báo cáo riêng Xem file
22/10/2020 Đính chính nội dung công bố thông tin số 23/CBTT/2020 ngày 21/10/2020 Xem file
21/10/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phân phối cổ phiếu dư trong đợt đấu giá ngày 6-10-2020 Xem file
19/10/2020 Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ: Dương Hoàng Sơn, Ngô Văn Lui, Trần Tấn Đức Xem file
15/10/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ -ông Nguyễn Thanh Phong -TVHĐQT Xem file
15/10/2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ -ông Nguyễn Thanh Phong -TVHĐQT Xem file
09/10/2020 Báo cáo giao dịch mua cổ phiếu BWE của công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một Xem file
09/10/2020 Phu luc 12 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của ông Nguyễn Văn Thiền Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE