Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
26/01/2021 Báo cáo tài chính quý 4- 2020 (Báo cáo hợp nhất) Xem file
20/01/2021 Phụ lục 12- báo cáo giao dịch BWE người nội bộ - Nguyễn Thanh phong Xem file
07/01/2021 Báo cáo giao dịch liên quan người nội bộ - tạ trọng huấn Xem file
31/12/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB - Nguyễn Thanh Phong Xem file
22/12/2020 Nghi Quyet HĐQT về việc thống nhất kế hoạch đầu tư ống trục năm 2021 và xử lý công văn liên quan đến Công ty CP Xây Lắp -Điện Biwase Xem file
21/12/2020 Phụ lục 12 -Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Bwe của Ngô Văn Lui - Người nội bộ Xem file
11/12/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Trí Xem file
09/12/2020 Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt Xem file
09/12/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của ông Ngô văn Lui Xem file
04/12/2020 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Vốn điều lệ mới:1.875.000.000.000 đồng Xem file
03/12/2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 Xem file
03/12/2020 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 Xem file
02/12/2020 Quyết định niêm yết bổ sung 37.500.000 cổ phần nâng tổng số cổ phần niêm yết lên 187.500.000 cổ phần Xem file
26/11/2020 Biwase - Phát triển bền vững Xem file
26/11/2020 Điều lệ sửa đổi lần 4 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE