Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
20/08/2020 Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020_Báo cáo riêng Xem file
19/08/2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc thống nhất chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ_ cty cp Nước Thủ Dầu Một Xem file
18/08/2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc thống nhất thời gian thực hiện đấu giá công khai tăng vốn điều lệ Xem file
14/08/2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc thông qua phương án dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 Xem file
05/08/2020 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch Biwase Xem file
29/07/2020 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020 Xem file
23/07/2020 INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR QUATER 2, 2020 Xem file
23/07/2020 INTERIM CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 2, 2020 Xem file
22/07/2020 Báo cáo tài chính Quý 2 -2020 _Báo cáo hợp nhất Xem file
22/07/2020 Báo cáo tài chính Quý 2-2020 _Báo cáo riêng Xem file
03/06/2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc điều chỉnh phương án phát hành tăng VĐL và hồ sơ chào bán Xem file
01/06/2020 Hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020 giữa hãng kiểm toán AASC và Biwase Xem file
13/05/2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc thống nhất chủ trương giao dịch bên liên quan _ Công ty cp nước Thủ Dầu Một Xem file
27/04/2020 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Thương mại Con Voi trực thuộc Công ty cp Nước _Môi trường Bình Dương Xem file
24/04/2020 INTERIM CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 1, 2020 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE