Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
21/12/2020 Phụ lục 12 -Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Bwe của Ngô Văn Lui - Người nội bộ Xem file
11/12/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Trí Xem file
09/12/2020 Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt Xem file
09/12/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của ông Ngô văn Lui Xem file
04/12/2020 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Vốn điều lệ mới:1.875.000.000.000 đồng Xem file
03/12/2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 Xem file
03/12/2020 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 Xem file
02/12/2020 Quyết định niêm yết bổ sung 37.500.000 cổ phần nâng tổng số cổ phần niêm yết lên 187.500.000 cổ phần Xem file
26/11/2020 Biwase - Phát triển bền vững Xem file
26/11/2020 Điều lệ sửa đổi lần 4 Xem file
23/11/2020 Phu luc 12 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của ông Nguyễn Thanh Phong Xem file
18/11/2020 Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ 1/1/2020 đến ngày 4/11/2020 (đã kiểm toán) Xem file
16/11/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng vay với ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Xem file
11/11/2020 TSK corp.Co.,Ltd trở thành cổ đông lớn của Biwase Xem file
10/11/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE