Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
04/11/2022 Báo cáo tinh hình sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu năm 2020 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK ngày 03-08-2020 Xem file
29/07/2022 Báo cáo quan trị công ty 6 tháng năm 2022 Xem file
04/05/2022 Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu năm 2020 Xem file
23/03/2022 Báo cáo Thường niên năm 2021 Xem file
20/01/2022 Báo cáo quản trị công ty năm 2021 Xem file
15/11/2021 Báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 5.4tr cổ phiếu ESOP năm 2021 Xem file
04/11/2021 Báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 37.5tr cổ phiếu năm 2020 Xem file
14/07/2021 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 Xem file
04/05/2021 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/08/2020 Xem file
19/03/2021 Báo cáo thường niên năm 2020 Xem file
29/01/2021 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 Xem file
29/07/2020 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020 Xem file
10/03/2020 Báo cáo thường niên năm 2019 Xem file
21/01/2020 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 Xem file
24/07/2019 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE