Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
04/10/2022 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương bán TSCĐ đã qua sử dụng, không sử dụng, thanh lý cho các công ty liên kết , công ty con, cty liên quan Xem file
16/09/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ _ TDM Xem file
13/07/2022 Nghị quyế HĐQT thông qua chủ trương khuyến khích sử dụng sản phẩm do Biwase sản xuất đối với các CN, Cty con, Cty liên kết, các bên liên quan Xem file
08/07/2022 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng với Cty Cp xây lắp - Điện Biwase Xem file
05/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thành lập chi nhánh cấp nước Biwase -Bình Định Xem file
23/03/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương giải thể công ty cp Tái chế vật liệu xanh -3R Xem file
23/03/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Cty cấp nước Cần Thơ, Cty cấp nước Cần Thơ 2 Xem file
18/03/2022 Nghị quyế HĐQT thông qua chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nộ bộ Xem file
27/01/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ (CTy TNHH TM N.T.P) Xem file
30/11/2021 Nghị Quyết HĐQT về việc chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 và ĐCHĐ thường niên năm 2022 Xem file
26/10/2021 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc thống nhất ký kết hợp đồng với bên liên quan -Cty cp Xây lắp - Điện Biwase Xem file
27/08/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch tổ chức liên quan với người nội bộ Xem file
01/07/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty cấp nước Gia Tân Xem file
26/05/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo điều lệ mới Xem file
16/04/2021 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE