Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
23/05/2022 Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 giữa Biwase và hãng kiểm toán AASC Xem file
06/05/2022 Thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 Xem file
14/04/2022 Báo cáo kết quả mua cổ phần Cty cấp nước Cần Thơ (CTW) và Cty cấp nước Cần Thơ 2 và trở thành công ty liên kết của BIwase Xem file
09/03/2022 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Xem file
01/11/2021 Cập nhật thông tin nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh Biwase lần thứ 16 Xem file
05/07/2021 Quyết định thay đổi niêm yết Xem file
05/07/2021 Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiep Biwase thay đổi lần thứ 15_ thay đổi vốn điều lệ Xem file
15/06/2021 Hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021 giữa hãng kiểm toán AASC và Biwase Xem file
17/05/2021 Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Xem file
17/05/2021 Báo cáo kết quả phát hành ESOP năm 2021 Xem file
27/04/2021 Đính chính CBTT số 11/CBTT/2021 ngày 26/04/2021 Xem file
26/04/2021 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 Xem file
04/12/2020 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Vốn điều lệ mới:1.875.000.000.000 đồng Xem file
02/12/2020 Quyết định niêm yết bổ sung 37.500.000 cổ phần nâng tổng số cổ phần niêm yết lên 187.500.000 cổ phần Xem file
26/11/2020 Biwase - Phát triển bền vững Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE