Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
09/06/2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ - Ngô văn Lui Xem file
03/06/2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ -ông Nguyễn Văn Thiền - CTHĐQT Xem file
02/06/2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Ngô Văn Lui Xem file
19/05/2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ Xem file
12/05/2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch HĐQT Xem file
11/05/2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Trần Chiến Công Xem file
24/02/2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Nguyễn Văn Thiền Xem file
20/01/2022 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Văn Thiền Xem file
18/10/2021 Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư- người nội bộ Xem file
10/09/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ Xem file
09/07/2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Dương Anh Thư Xem file
05/07/2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Phong Xem file
25/06/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ- Nguyễn Thanh Phong Xem file
24/06/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ- Dương Anh Thư Xem file
09/06/2021 Nguyễn Thị Ngọc Thanh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE