Trang chủ     Thông báo


Thông báo mời thầu: Gói thầu ICB/04 “Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm tại thành phố Thủ Dầu Một” Xem chi tiết

15/05/2015


Invitation to bid: Package ICB/04 “Construction of sewage collection system and pumping stations in Thu Dau Mot City” Xem chi tiết

15/05/2015


Thông báo mời chào giá cạnh tranh: mua sắm vật tư - ống cấp nước (HDPE, uPVC) Xem chi tiết

04/05/2015


Thông báo: Điều chỉnh đơn giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Bình Dương Xem chi tiết

14/02/2015


Thông báo: Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 Xem chi tiết

13/02/2015


Announcement: Days off on the occation of Lunar New Year-At Mui 2015 Xem chi tiết

13/02/2015


Thông báo phỏng vấn: Nhân viên tiếp thị bán hàng (nước đóng chai BIWASE, gạch xây dựng, phân bón con voi...) Xem chi tiết

02/02/2015


Thông báo: V/v Thanh lý tài sản xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước – Môi Trường Bình Dương Xem chi tiết

26/01/2015


Invitation For Bids: The construction and completion of contract BDCW 03 Transmission pipeline D > 200 mm. Xem chi tiết

21/01/2015


Thông báo mời thầu: Xây dựng và hoàn thành gói thầu BDCW 03 - Tuyến ống chuyển tải D > 200 mm. Xem chi tiết

20/01/2015SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE