Trang Chủ       Tin tức   -   Văn bản pháp luật - Thoát nước

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT

Ngày đăng: 21/12/2013

Trích dẫn:

QCVN 14:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Quyết định số .../2008/QĐ-BTNMT ngày....tháng....năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường.

Không áp dụng quy chuẩn này đối với nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống xử lý nước tập trung.

...

Tải về file đính kèm: QCVN 14:2008/BTNMT

Bạn vui lòng ghi rõ nguồn http://www.biwase.com.vn khi sử dụng thông tin từ website này.

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

Ngày 6/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

Ngày đăng: 18/08/2014 Xem chi tiết

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE