Trang Chủ       Tin tức   -   Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2014

Ngày đăng: 21/02/2014
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CẤP THOÁT NƯỚC MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2014

 

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HÌNH THỨC

ĐÀO TẠO

1

Huấn luyện công tác nghiệp vụ chi bộ Đảng  

Đào tạo tập huấn

2

Báo cáo kết quả các chuyên đề nghiên cứu: nước thải dệt nhuộm, vi sinh

Báo cáo kết quả

3

Thi công đấu nối / Bảo dưỡng mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt.

Tập huấn nâng cao

4

Văn hóa doanh nghiệp/ dịch vụ khách hàng/ phát triển khách hàng

Tập huấn nâng cao

5

Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp

Tập huấn

6

Thường xuyên huấn luyện công tác vận hành, bảo trì cơ điện cho nhân viên trung cấp điện

Tập huấn

7

Đào tạo nhóm học viên trung cấp - cấp thoát nước

Đào tạo

8

Chất lượng thi công ống nhánh, lắp đồng hồ nước/ Giảm thất thu, thất thoát

Tập huấn nâng cao

9

Tập huấn nghiệp vụ PTN

Seminar, Mời GVHD

10

Quản lý mạng Gis/ Đọc số bằng TB máy cầm tay

Tập huấn nâng cao

11

Cơ khí ứng dụng/ sửa chữa/ chế tạo các thiết bị cho XN Xử lý chất thải.

Tập huấn

12

An toàn trong quản lý sử dụng các hóa chất và phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất clor, các khí độc hại, khí gas

Tập huấn

13

Các Thông tư, Nghị định mới ban hành của Luật đấu thầu sửa đổi

Tập huấn

14

Xử lý nước thải sinh hoạt/ Nước rỉ rác/ phân compost

Pháp lý về xử lý môi trường /An oàn trong xử lý rác.

Tập huấn

15

Hướng dẫn Cấp nước an toàn/ ISO

Hướng dẫn

16

Tổ chức thi nâng tay nghề công nhân/ Kiểm tra kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ 

Theo Quy chế công ty

17

Tập huấn công tác PCCC, ATLĐ, PCCN

Tập huấn

18

Tập huấn các sổ tay hướng dẫn

Tập huấn

19

Chương trình giáo dục học đường/ truyền thông cộng đồng

Giáo dục Học đường

                                                                                                  

                                                                                                      Tổng Giám Đốc

                                                                                                            (Đã ký)

Bạn vui lòng ghi rõ nguồn http://www.biwase.com.vn khi sử dụng thông tin từ website này.

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2018

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2018

Ngày đăng: 01/02/2018 Xem chi tiết

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2017

Kế hoạch đào tạo năm 2017

Ngày đăng: 08/11/2017 Xem chi tiết

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2016

Ngày đăng: 13/08/2016 Xem chi tiết

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2015

Ngày đăng: 04/08/2015 Xem chi tiết

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Sáng nay, 24/3/2014, tại nhà máy xử lý nước thải Thủ Dầu Một đã khai giảng "khoá đào tạo vận hành- bảo dưỡng Công nghệ xử lý nước thải" do Tập đoàn Xylem với các chuyên gia đến từ Mỹ...

Ngày đăng: 24/03/2014 Xem chi tiết

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE