Trang Chủ       Tin tức   -   Văn bản pháp luật - Thoát nước

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

Ngày đăng: 18/08/2014

Ngày 06/08/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải. Nghị định trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

 

Tải về file đính kèm: Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Bạn vui lòng ghi rõ nguồn http://www.biwase.com.vn khi sử dụng thông tin từ website này.

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT

QCVN 14:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Quyết định số .../2008/QĐ-BTNMT...

Ngày đăng: 21/12/2013 Xem chi tiết

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE